Naam | omschrijving
Helicobacter pylori (serologie)

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

H.pylori: < 0.9 U/mL, negatief

H.pylori:  >= 0.9 en <1.1 U/mL, grenswaarde

H.pylori:  >= 1.1 U/mL, positief