Naam | omschrijving
Helicobacter pylori (serologie)

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

H.pylori: < 0.9 U/mL, negatief

H.pylori:  >= 0.9 en <1.1 U/mL, grenswaarde

H.pylori:  >= 1.1 U/mL, positief

Opmerkingen