Naam | omschrijving
Helicobacter pylori serologie

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (Stol

Frequentie

2 x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

< 35 U/ml, negatief 35 – 50 U/ml, grenswaarde> 50 U/ml, positief

Opmerkingen

< 35 AU/ml Serologisch geen aanwijzingen voor een H.pylori infectie
35-50 AU/ml Dubieus gaarne herhaling serologie over 4 weken.
50< X <150 AU/ml Kan passen bij H.pylori infectie, echter bij hoge voorafkans op (behandelde) infectie in het verleden kan dit ook een serologisch litteken kan zijn.
>150 AU/ml Serologie past bij een actieve H.pylori infectie