Naam | omschrijving

Helicobacter pylori kweek

Methode

Kweek op Helicobacter pylori

Monstermateriaal

Biopt maag

Afnamemateriaal

Helicobacter pylori transportmedium

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

7 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Materiaal zo spoedig mogelijk afleveren bij laboratorium.

Bij groei van Helicobacter pylori wordt een resistentiebepaling verricht.