Naam | omschrijving
Helicobacter pylori (antigeen, feces)

Methode

Antigeenbepaling

Monstermateriaal

Feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Helicobacter pylori:

Index <0.90, negatief

Index >=0.90 en <1.10, grenswaarde

Index >=1.10, positief