Naam | omschrijving
Hantavirus (Hantaanvirus en Puumala-virus)

Methode

Antistofbepaling

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Erasmus MC,Virologie, Kamer L355. Dr. Molewaterplein 40,

3015 GD Rotterdam. 010-7033431

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.