Naam | omschrijving
Gonococcen (kweek; genitaliën-, perineum- of keeluitstrijk)

Methode

Kweek op bacteriën

Monstermateriaal

Uitstrijk (genitaal)
Uitstrijk (keel)
Uitstrijk (perineum)

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van Neisseria gonorrhoeae wordt een gevoeligheidsbepaling ingezet.