Naam | omschrijving
Gonococcen (kweek; genitaliën-, perineum- of keeluitstrijk)

Methode

Kweek op bacteriën

Monstermateriaal

Uitstrijk

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen