Naam | omschrijving
Glomerulair basaal membraan (GBM) antistoffen

Methode

EliA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

 

GBM:

<7,0 U/mL, negatief

≥7,0 en ≤10,0 U/mL, grenswaarde

>10,0 U/mL, positief