Naam | omschrijving
Gisten-schimmels (kweek; liquor, vocht of weefsel)

Methode

Kweek op gisten, schimmels

Monstermateriaal

Liquor
Vocht
Weefsel

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

4 weken

Referentiewaarde

 

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.