Naam | omschrijving
Gisten-schimmels (kweek; bronchiaal, sputum of urine)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten

Monstermateriaal

Bronchiaal
Sputum
Urine

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

 

Opmerkingen

Materiaal wordt ook altijd beoordeeld op pathogene micro-organismen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.