Naam | omschrijving
Eilandjes van Langerhans antistoffen

Methode

Serologie

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.