Naam | omschrijving

Echinococcus granulosis (antistoffen)

Ziektebeeld

Organisme

Methode

antistofbepaling

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd door LUMC, ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M116. Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.