Naam | omschrijving

DsDNA antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Elisa Autoimmunity IgG (EliA-G)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Stolbloed

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.   dsDNA: <10,0 [IU]/mL, negatief 10,0- 15,0 [IU]/mL, grenswaarde >15,0 [IU]/mL, positief