Naam | omschrijving

DsDNA antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

Elisa Autoimmunity IgG (EliA-G)

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Stolbloed

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

dsDNA: <10,0 [IU]/mL, negatief 10,0- 15,0 [IU]/mL, grenswaarde >15,0 [IU]/mL, positief

Opmerkingen