Naam | omschrijving

Difterie antistoffen

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

Wekelijks

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

> 0.1 IU/ml, beschermd

Opmerkingen

Betreft vaccinatierespons

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.