Naam | omschrijving
Cytomegalievirus (CMV) (PCR, keeluitstrijk)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen CMV DNA aangetoond

Opmerkingen