Naam | omschrijving
Cytomegalovirus CMV DNA

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Uitstrijk
Diepere luchtwegen
Urine

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Container (Diepere luchtwegen, urine)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen CMV DNA aangetoond

Opmerkingen

Geen