Naam | omschrijving
Cytomegalievirus (CMV) (IgM / IgG)

Methode

Antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

  • Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C. 

    CMV IgM/IgG

    <0.9 {ratio}, negatief

    >=0.9 en <1.1 {ratio}, grenswaarde

    >=1.1 {ratio}, positief