Naam | omschrijving

Cryptosporidium parvum (PCR, feces)

Ziektebeeld

Organisme

Cryptosporidium parvum

Methode

Polymerase Chain Reaction (kwalitatief)

Monstermateriaal

feces

Afnamemateriaal

Fecescontainer (met lepeltje)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

geen Cryptosporidium parvum DNA aangetoond

Opmerkingen