Naam | omschrijving
Coxiella burnetii (Q-koorts/Qkoorts)

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

zie individuele bepaling

Referentiewaarde

zie individuele bepaling

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.