Naam | omschrijving
Coccidia

Methode

Microscopie

Monstermateriaal

Feces, weefsel of biopt

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Coccidia

Opmerkingen

Voor afname contact opnemen met overleg arts-microbioloog.