Naam | omschrijving
CJD 14.3.3 Eiwit (Creutzfeldt-Jacob)

Methode

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Steriele buis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

2-3 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen

Uitgevoerd door:

Radboudumc Laboratorium voor Diagnostiek

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen

Huispostnummer 815

T 024-3614777

Verzendconditie: mag bij kamertemperatuur.