Naam | omschrijving
CJD 14.3.3 Eiwit (Creutzfeldt-Jacob)

Methode

Monstermateriaal

Afnamemateriaal

Steriele buis

Frequentie

Onderzoeksduur

2-3 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.