Naam | omschrijving
Chlamydophila psittaci DNA

Methode

PCR (kwalitatief)

Monstermateriaal

Uitstrijk (Keel)
Diepere luchtwegen

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Container (Diepere luchtwegen)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Chlamydohila psitptaci DNA aangetoond

Opmerkingen

Is onderdeel van een pakket:
Chlamydophila psittaci
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Pneumocysitis jirovecii