Naam | omschrijving
Chikungunya (antistoffen, stolbloed)

Methode

Immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed0

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Behoort tot het pakket voor tropische virussen (Zika-, Dengue en Chikungunyavirus).