Naam | omschrijving
Chikungunya (antistoffen, stolbloed)

Methode

Immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Serologie:
Stolboed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.