Naam | omschrijving
CH50

Methode

Antistofbepaling
ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

1°C – 28°C maximaal 1 uur
(+zie opmerking)

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

69-129%

Opmerkingen

Let op!    

ETZ Noord en Waalwijk

Niet klinische patiënten worden voor afname doorverwezen naar ETZ-Elisabeth Klinische patiënten alléén op afspraak.

ETZ Zuid  Direct na afname m.b.v. de buizenpost naar LMMI sturen (indien niet mogelijk, meteen afgeven) na 17.00 uur en in weekend telefonisch (16070) melden.

Op aanvraagformulier M, tijdstip van afname vermelden.

Complementfunctie van de klasieke / alternatieve route = CH50/AP50