Naam | omschrijving
Brugia (serologie)

Methode

Antistofbepaling

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Uitgevoerd door: Leids Universitair Medisch Centrum, afd Parasitologie, Postbus 9600, 2300RC Leiden

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.