Naam | omschrijving
Bronchiaal- / bronchiaalspoeling-, sputum-kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten en schimmels

Monstermateriaal

Bronchiaal
Sputum

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een gevoeligheidsbepaling ingezet.

Extra aan te vragen onderzoek: MRSA