Naam | omschrijving

Sputumkweek

Methode

Kweek op bacteriën, gisten (en schimmels)

Monstermateriaal

Sputum
Bronchiaalspoelsel

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen (3 dagen bij COPD/CF/IC-patiënten)

Referentiewaarde

Opmerkingen

Bij COPD/CF/IC-patiënten wordt een breder spectrum uitgewerkt.
Bij groei van micro-organismen wordt een determinatie en resistentiebepaling verricht.