Naam | omschrijving

BRMO screening kweek

Methode

Kweek op bijzonder resistente micro-organismen

Monstermateriaal

Uitstrijk (rectum)

Afnamemateriaal

eSwab

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

BRMO-kweek negatief

Opmerkingen

Kweek op ESBL, CPE, VRE. Bij groei van ESBL, CPE, VRE wordt een resistentiebepaling verricht.