Naam | omschrijving
Botbank-screening Neurobotlap

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)
Bloed (EDTA)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)
2 bloedbuizen (EDTA)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2-3 weken

Referentiewaarde

Opmerkingen