Naam | omschrijving
Botbank screening (kweek)

Methode

Kweek

Monstermateriaal

Heupuitstrijk of biopt

Afnamemateriaal

eSwab
steriele buis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

Afhankelijk van afnamemateriaal 2-5 dagen.

Referentiewaarde

Geen groei

Opmerkingen

Vermelden van botbank volgnummer is vereist.