Naam | omschrijving
Bordetella pertussis (IgG)

Methode

CLIA, antistofbepaling

Monstermateriaal

Stolbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Bordetella IgG:

< 40 [IU]/mL, negatief
>= 40 en <100 [IU]/mL, zwak positief
>= 100 [IU]/mL, positief

Opmerkingen

Geen