Naam | omschrijving

Boompollenmengsel-9

Methode

Antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

<0,35 kUA/L , klasse 0

Opmerkingen

Boompollenmengsel-9 is samengesteld uit: grauwe els, ruwe berk, hazelaar, eik en wilg.