Naam | omschrijving

Boompollenmengsel-9

Methode

Antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

<0,35 kUA/L , klasse 0

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

Boompollenmengsel-9 is samengesteld uit: grauwe els, ruwe berk, hazelaar, eik en wilg.