Naam | omschrijving
Bofvirus (PCR, keel of mond)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel)
Uitstrijk (mond)

Afnamemateriaal

eSwab

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Bofvirus RNA aangetoond

Opmerkingen