Naam | omschrijving
Bofvirus RNA

Methode

PCR (kwantitatief)

Monstermateriaal

Uitstrijk (keel, mond)
Liquor
Urine

Afnamemateriaal

eSwab (Uitstrijk)
Steriele buis (Liquor)
Container (Urine)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Bofvirus RNA aangetoond

Opmerkingen

Geen