Naam | omschrijving
Blokkerende antistoffen

Methode

Fluoro Enzym Immuno Assay

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

2 x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Opmerkingen