Naam | omschrijving

Bloedkweek

Methode

Kweek op bacteriën, gisten (en schimmels)

Monstermateriaal

Bloed

Afnamemateriaal

Bloedkweekfles aeroob/anaeroob
Bloedkweekfles pediatrie (PEDS PLUS)
Bloedkweekfles mycobacteriën (TB)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

5 dagen
14 dagen bij verdenking endocarditis, schimmel, Legionella en Brucella
42 dagen bij Mycobacteriën

Referentiewaarde

Geen groei

Opmerkingen

Bij verdenking op infectie met Brucella contact opnemen met arts-microbioloog.
Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.