Naam | omschrijving
Bloed in bloedkweekflessen, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten en schimmels

Monstermateriaal

Bloed

Afnamemateriaal

Bloedkweekfles aeroob
Bloedkweekfles anaeroob

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

Geen groei

Opmerkingen

–          Bij verdenking op endocarditis, schimmel, Legionella en Brucella: onderzoeksduur 12 dagen

–          Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.