Naam | omschrijving
Bloed in bloedkweekflessen, kweek (pathogene micro-organismen)

Methode

Kweek op bacteriën, gisten en schimmels

Monstermateriaal

Bloed

Afnamemateriaal

Bloedkweekfles aeroob
Bloedkweekfles anaeroob

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

5 dagen

Referentiewaarde

Geen groei

Opmerkingen

Bij verdenking op endocarditis, schimmel, Legionella en Brucella: onderzoeksduur minimaal 14 dagen

Bij verdenking op Mycobacteriën: onderzoeksduur minimaal 42 dagen

Bij groei van micro-organismen wordt er een determinatie en resistentiebepaling verricht.