Naam | omschrijving
BK-virus viral load

Methode

PCR (kwantitaief)

Monstermateriaal

Volbloed
Urine

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)
Container (urine)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen BK-virus DNA aangetoond

Opmerkingen

Geen