Naam | omschrijving
BK-virus (PCR, EDTA bloed kwantitatief=viral load)

Methode

PCR

Monstermateriaal

Bloed (EDTA)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (EDTA)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen BK-virus aangetoond

Opmerkingen