Naam | omschrijving
Bewaarserum

Methode

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

Serum wordt 1 jaar bewaard bij -20°C