Naam | omschrijving
Bewaar serum

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (Stol)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

Referentiewaarde

Opmerkingen

Materiaal wordt 1 jaar bewaard bij -20°C.