Naam | omschrijving

Broncho alveolaire lavage (BAL) kweek

Methode

Kweek op bacteriën, gisten (en schimmels)

Monstermateriaal

BAL

Afnamemateriaal

Container

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

2 dagen (3 dagen bij COPD/CF/IC-patiënten)

Referentiewaarde

Bij groei van pathogene micro-organismen wordt er een gevoeligheidsbepaling ingezet.

Opmerking

Bij COPD/CF/IC-patiënten wordt een breder spectrum uitgewerkt.
Bij groei van micro-organismen wordt een determinatie en resistentiebepaling verricht.