Naam | omschrijving
Astrovirus

Methode

PCR

Monstermateriaal

Feces

Afnamemateriaal

Container

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Geen Astrovirus DNA aangetoond

Opmerkingen

Onderzoek wordt uitgevoerd icm Rota-,  Adeno-  en Sapovirus