Naam | omschrijving

ASCA

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

6 x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

ASCA IgG/IgA
<7,0 U/mL, negatief
≥7,0 – ≤10,0 U/mL, grenswaarde
>10,0 U/mL, positief

Zowel IgG als IgA worden bepaald. Tevens wordt bepaald ANCA immunofluorescentie. Indien positief, ook titerbepaling d.m.v. immunofluorescentie en FEIA kwantitatief

ASCA IgG/IgA
<7,0 U/mL, negatief
≥7,0 – ≤10,0 U/mL, grenswaarde
>10,0 U/mL, positief

Zowel IgG als IgA worden bepaald. Tevens wordt bepaald ANCA immunofluorescentie. Indien positief, ook titerbepaling d.m.v. immunofluorescentie en FEIA kwantitatief