Naam | omschrijving

ASCA

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

1 x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

ASCA IgG/IgA
<7,0 U/mL, negatief
≥7,0 – ≤10,0 U/mL, grenswaarde
>10,0 U/mL, positief

Zowel IgG als IgA worden bepaald. Tevens wordt bepaald ANCA immunofluorescentie. Indien positief, ook titerbepaling d.m.v. immunofluorescentie en FEIA kwantitatief