Naam | omschrijving

Aquaporine-4 antistoffen (AQP4, anti-NMO IgG)

Methode

immunoprecipitatie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

30 – 113%