Naam | omschrijving

Aquaporine-4 antistoffen (AQP4, anti-NMO IgG)

Methode

immunoprecipitatie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

30 – 113%

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.