Naam | omschrijving

AP50

Methode

ELISA

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

1°C – 28°C maximaal 1 uur. (+zie opmerking)

Frequentie

1x per week

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

30 – 113%

Let op!    

ETZ Noord en Waalwijk

Niet klinische patiënten worden voor afname doorverwezen naar ETZ-Elisabeth Klinische patiënten alléén op afspraak.

ETZ Zuid  Direct na afname m.b.v. de buizenpost naar LMMI sturen (indien niet mogelijk, meteen afgeven) na 17.00 uur en in weekend telefonisch (16070) melden.

Op aanvraagformulier M, tijdstip van afname vermelden.

Complementfunctie van de klasieke / alternatieve route = CH50/AP50