Naam | omschrijving

Anti neuronale antistoffen

Methode

IIF + blottechniek

Monstermateriaal

Stolbloed

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Onderzoeksduur

3 weken

Referentiewaarde

Opmerking

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.