Naam | omschrijving

ANCA

Methode

Immuunfluorescentie en Fluoro Enzym Immuno Assay

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerking

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

ANCA-MPOs antistoffen:
<3,5 [IU]/mL, negatief
3,5 – 5,0 [IU]/mL, grenswaarde
>5,0 [IU]/mL, positief

ANCA-29kD antistoffen:
<2,0 [IU]/mL, negatief
2,0 – 3,0 [IU]/mL, grenswaarde
>3,0 [IU]/mL, positief

Bij Cito ANCA eerst contact opnemen met Microvida, locatie ETZ