Naam | omschrijving

ANA

Methode

immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Negatief

Opmerking

Indien positief, dan volgt een titratie in de verdunningen 1:320, 1:1280. Indien titer ≥1:320 dan wordt ENA-screen en autoantistoffen dsDNA bepaald.