Naam | omschrijving
Amoeben serologie

Methode

Serologie

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (Stol)

Frequentie

2 x per week

Onderzoeksduur

2 – 7 dagen

Referentiewaarde

Geen serologische aanwijzing voor een infectie met Entamoeba histolytica
<1:40 negatief

Opmerking

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.