Naam | omschrijving

Allergie inhalatiescreening (AlaTop)

Methode

antistofbepaling, chemiluminescentie (CLIA)

Monstermateriaal

Stolbloed (serum)

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

2 dagen

Referentiewaarde

Zie opmerkingen

Opmerkingen

Aanvulling op “bewaarconditie” hierboven: Voor langere opslag centrifugeren (5 min. 1500xg) opslaan en vervoeren bij -20°C.

Referentiewaarden AlaTop:
< 0,9 {S/CO}, negatief
≥ 0,9 en < 1,1 {S/CO}, grenswaarde
≥ 1,1 {S/CO}, positief

Indien >4 jaar en de uitslag van een monster “AlaTop” (zwak) positief is worden automatisch aan het onderzoek D1 huisstofmijt, E1 kattenroos, E5 hondenroos, GP3 graspollenpanel-3, MP1 schimmelpanel-1 en T3 ruwe berk toegevoegd. Nota:Aspergillus fumigatis zit niet in de standaard “Allergie screening” en zal bij een negatieve AlaTop niet worden gedetecteerd.

Indien ≤ 4 jaar en de uitslag van een monster “AlaTop” (zwak) positief is worden automatisch aan het onderzoek D1 huisstofmijt, E1 kattenroos, E5 hondenroos, GP3 graspollenpanel-3 en T3 ruwe berk toegevoegd.

Indien de uitslag van een monster “AlaTop” (zwak) positief is en de afzonderlijke allergenen negatief (klasse 0) zijn, wordt automatisch aan het onderzoek WP3 kruidpollenpanel toegevoegd.

Indien de uitslag van een monster “MP1 schimmelpanel-1″positief is, worden automatisch aan het onderzoek M3 aspergillus fumigatius en M6 alternaria tenuis toegevoegd.