Naam | omschrijving

Alex (Allergie Explorer)

Methode

Monstermateriaal

Bloedbuis of plasma

Afnamemateriaal

Bloedbuis

Bewaarcondities

4°C – 25°C

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

Zie opmerking

Opmerkingen

Referentiewaarde:
Klasse 0
Klasse 1, zeer laag
Klasse 2, laag
Klasse 3, gemiddeld
Klasse 4, zeer hoog