Naam | omschrijving

ADAM TS13-activiteit

Methode

immuunfluorescentie

Monstermateriaal

Bloedbuis (citraat)

Afnamemateriaal

Bloedbuis (citraat)

Bewaarcondities

Transport 10 – 28°C (+ zie opmerking)

Frequentie

Maandag t/m donderdag

Onderzoeksduur

2 – 3 weken

Referentiewaarde

> 30%

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.
Let op: Direct na afname naar LMMI brengen en melden aan balie. (niet afnemen met dezelfde naald waarmee heparine-bloed is afgenomen) Direct na afname binnen 1 uur afgifte op laboratorium. Bij vertraging direct na afname afdraaien (15 min. 2500xg) opslaan en transport bij -20°C. Alleen Maandag t/m donderdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur aanbieden.