Naam | omschrijving
14.3.3 Eiwit (Creutzfeldt-Jacob)

Methode

Serologie

Monstermateriaal

Liquor

Afnamemateriaal

Steriele buis

Bewaarcondities

Koelkast (2-8ºC)

Onderzoeksduur

2 weken

Referentiewaarde

Negatief

Opmerkingen

Voor afname contact opnemen met arts-microbioloog.

Onderzoek wordt uitgevoerd door Radboud Laboratorium voor Diagnostiek,
ISO 15189 geaccrediteerd: nr. M090