Naam | omschrijving

VGCC antistoffen

Methode

RIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stol)

Frequentie

1 x per 2 weken

Onderzoeksduur

1 week

Referentiewaarde

<30 neg; >=30 pos (pM)

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.