Naam | omschrijving

VGCC antistoffen

Ziektebeeld

Organisme

Methode

RIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (stolbloed)

Frequentie

Dagelijks

Onderzoeksduur

14 dagen

Referentiewaarde

<30 pM

Opmerkingen

Onderzoek wordt extern uitgevoerd door een gespecialiseerd en ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium.