Naam | omschrijving

TSH-receptor antistoffen (TSI)

Methode

CLIA

Monstermateriaal

Serum

Afnamemateriaal

Bloedbuis (serum)

Frequentie

Dagelijks (werkdagen)

Onderzoeksduur

1 dag

Referentiewaarde

<0.55 neg; >=0.55 pos (U/L)

Opmerkingen

Geen